T

Laatulupaus

Joukkoliikennelain 48§ mukainen laatulupaus

1. TARJOTTAVAT LIIKENNEPALVELUT
Yritys liikennöi kuntien ostamaa sopimusliikennettä, sekä valtion tukemaa ostoliikennettä.
Lisäksi ajetaan tilausajoja, myös erityisryhmät on huomioitu.
Hoidamme myös useita palveluliikennereittejä Sysmän ja Hartolan kuntien alueella.

2. PALVELUISTA SEKÄ NIIDEN MUUTOKSISTA JA PERUUTUKSISTA TIEDOTTAMINEN
Tiedotus tapahtuu omien www sivujen, sähköpostin ja kuljettajien välityksellä.
Tarvittaessa tiedotetaan puhelimitse tekstiviestillä tai soittamalla.

3. KÄYTÖSSÄ OLEVAT LIPUT JA NIIDEN HINNAT
MH:n myymät ja hyväksymät liput sekä autolaitteilla myytävät liput.
Noudatetaan vahvistettuja matkalippujen enimmäishintoja.

4. INFORMAATIO JA LIPPUJÄRJESTELMÄÄN KUULUMINENKuulutaan MH:n informaatiojärjestelmään.
Tiedotetaan tarpeen mukaan omien www sivujen kautta.

5. KÄYTÖSSÄ OLEVAT AJONEUVOT, NIIDEN MAHDOLLINEN MATALALATTIAISUUS
JA VARUSTEET, JOTKA HELPOTTAVAT MATKUSTAJIEN AUTOON PÄÄSYÄ

Käytössä on 6 linja-autoa. Autojen paikkaluvut ovat välillä 11-50 matkustajapaikkaa.
Kahdessa autossa on invanostin.
Lisäksi on invataksi.
Invavarustellut autot ovat muunneltavissa kulloistenkin tarpeiden mukaan.
Kuljettajat auttavat matkustajia tarpeen mukaan.

6. ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MITTAAMINENYhteydenottamislomake www sivut, sähkopostitse, puhelimitse.

7. VALITUSTEN KÄSITTELY, HINNAN PALAUTUS, SOPIMUSTEN PURKU JA VAHINGONKORVAUKSET
Vastataan palautteeseen mahdollisimman pian.
Pyritään pääsemään yhteistyössä asiakkaan kanssa mahdollisimman hyvään yhteisymmärrykseen.
Kuljetuksen voi perua (jos muuta ei ole sovittu) viimeistään vuorokautta ennen.
Syntyneet kulut peritään asiakkaalta.

8. VAMMAISTEN JA LIIKUNTARAJOITTEISTEN MATKUSTAJIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT,
HEIDÄN AVUSTAMISENSA, SIITÄ TIEDOTTAMINEN SEKÄ MUU VÄESTÖRYHMIEN TARPEIDEN HUOMIOINTI

2 invavarustettua ja muunneltavissa olevaa bussia. Lisäksi invataksi.
Kuljettajat opastavat ja auttavat matkustajia tarpeen mukaan.

Taksi, Samuli Haarasilta